IZJAVA O SKLADNOSTI UPRAVLJANJA Z OSEBNIMI PODATKI

Podjetje KMG Podlehnik d. o. o., Podlehnik 3E, 2286 Podlehnik (v nadaljevanju: KMG Podlehnik) podaja svojim strankam naslednjo izjavo:

  1. Zavezujemo se in izjavljamo, da podjetje KMG Podlehnik, kot upravljavec osebnih podatkov upravlja osebne podatke strank, ki so stranke spletne strani kmg-podlehnik.si. Če je za določen namen upravljanja osebnih podatkov tudi drug subjekt, ki ni podjetje KMG Podlehnik, opredeljen kot upravljavec osebnih podatkov, se v zvezi z določenim namenom upravljanja osebnih podatkov razkrije identiteto tega subjekta.

  2. Nadalje se zavezujemo in navajamo, da tako upravljanje osebnih podatkov izvajamo v skladu z zadevnimi pravili o upravljanju osebnih podatkov in upoštevamo določbo Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, GDPR) ter nacionalne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter področne zakonodaje upoštevne pri poslovanju KMG Podlehnik.

  3. Zavezujemo se, da bomo pri vsakem upravljanju osebnih podatkov ali vsaki dejavnosti obdelave osebnih podatkov ravnali popolnoma v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, in bomo enako skladnost zahtevali tudi od naših obstoječih – pogodbenih – in prihodnjih – morebitnih – partnerjev.

  4. Izjavljamo, da bo podjetje KMG Podlehnik – pred začetkom upravljanja osebnih podatkov – storilo vse, kar je v njegovi moči, da bo vsakemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovljena pravica do pridobivanja informacij, da bi se zagotovilo, da razpolaga z jasnimi in natančnimi informacijami o upravljanju njegovih osebnih podatkov in vseh njegovih pravicah v zvezi z upravljanjem podatkov povezanih s tem in o možnostih glede pravnih sredstev, ki so mu na voljo.

  5. Za podjetje KMG Podlehnik je varstvo osebnih podatkov ključna prednostna naloga pri upravljanju osebnih podatkov, s čimer zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico da o njihovi uporabi samoodločajo. Da bi se ta cilj dosegel, zagotavljamo v skladu z določbami predpisov, navedenih v točki 2 te izjave, ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki jih zberemo. Spletna stran kmg-podlhnik.si za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili.

  6. Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Podjetje KMG Podlehnik jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke pa lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonski dolžnosti, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
  1. Privolitev – Z uporabo spletnega mesta kmg-podlehnik.si se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na tem mestu lahko uporabnik redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Z uporabo naše spletne strani uporabnik potrjuje da je prebral, razumel in se strinjal z vsemi pogoji zaupnosti podatkov in načini uporabe kmg-podlehnik.si.

Upravljavec osebnih podatkov je: KMG Podlehnik d. o. o., Podlehnik 3E, 2286 Podlehnik, Slovenija.

Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na info@kmg-podlehnik.si.